22.09.2020

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. po sesji Rady Miasta w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Wystąpienie z wnioskiem o ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w skardze na działalność Prezydenta Miasta.
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.