28.01.2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 3 lutego 2021 r. o godz. 8:00 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Analiza dokumentów dotyczących petycji.
  3. Przeprowadzenie postępowania skargowego.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.