05.01.2022

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r. po sesji Rady Miasta Oświęcim sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji.
  3. Analiza dokumentów dotyczących petycji.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.