12.03.2019

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 1200 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołz posiedzenia Komisji.

  2. Analiza dokumentów dotyczących petycji.

  3. Przeprowadzenie postępowania skargowego.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.