15.03.2019

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 1500 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołz posiedzenia Komisji.

  2. Przyjęcie stanowiska w sprawie petycji.

  3. Przeprowadzenie postępowania skargowego – przyjęcie stanowiska.

  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.