20.11.2018

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 1515 sali nr 37 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

  2. Ustalenie stałych terminów posiedzeń Komisji.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.