25.10.2018

Posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 1530 sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.

  2. Przyjęcie sprawozdaniadziałalności Komisji w kadencji 2014 – 2018.

  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.