06.07.2012

Posprzątaj po swoim psie


W Oświęcimiu pojawiły się dystrybutory z torebkami na psie odchody. Są to papierowe, ekologiczne opakowania ze specjalną łopatką. Korzystanie z nich jest odpłatne. Jeden zestaw kosztuje 50 gr. Wcześniej takie zestawy można było otrzymać bezpłatnie od wolontariuszy lub w urzędzie miasta czy straży miejskiej.
W mieście od trzech miesięcy prowadzona jest kampania „ Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie!” Akcja ma uświadomić osobom posiadającym psy oraz zarządcom nieruchomości, że mają oni obowiązek utrzymywania czystości w tym zakresie. Ma zmienić ich dotychczasowe nawyki i spowodować, by zachowanie osób niedbających o czystość swojej okolicy uległo zmianie.


W Oświęcimiu pojawiły się dystrybutory z torebkami na psie odchody. Są to papierowe, ekologiczne opakowania ze specjalną łopatką. Korzystanie z nich jest odpłatne. Jeden zestaw kosztuje 50 gr. Wcześniej takie zestawy można było otrzymać bezpłatnie od wolontariuszy lub w urzędzie miasta czy straży miejskiej.
W mieście od trzech miesięcy prowadzona jest kampania „ Ja w to wchodzę! A fe! Posprzątaj po swoim psie!” Akcja ma uświadomić osobom posiadającym psy oraz zarządcom nieruchomości, że mają oni obowiązek utrzymywania czystości w tym zakresie. Ma zmienić ich dotychczasowe nawyki i spowodować, by zachowanie osób niedbających o czystość swojej okolicy uległo zmianie.

Kampania jest widoczna w Oświęcimiu. Ostatnio w kilku punktach w mieście pojawiły się plakaty informacyjno-ostrzegawcze z wizerunkiem psa i hasłem: ”Posprzątaj po mnie, ja tego nie potrafię!!!” oraz zapisem, który stanowi ostrzeżenie dla wszystkich właścicieli psów: „Na osoby uchylające się od obowiązku sprzątania po swoim psie – może zostać nałożony mandat karny w wysokości od 100 do 500 zł” mieście.

Nowością są też dystrybutory z płatnymi pakietami higienicznymi na psie nieczystości. Miasto zakupiło 5 sztuk dystrybutorów. Są zlokalizowane w pobliżu miejskich instytucji Zakładu Usług Komunalnych, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Garbarskiej oraz budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły.