29.05.2012

Postaw na rodzinę

 

Oświęcim przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, która podejmuje problem uzależnień. – Rodzina jest miejscem, które kształtuje młodych ludzi. Pozytywne wzorce przekazywane przez najbliższych, ciepło i zrozumienie na pewno uchronią ich przed sięganiem po różne używki – mówi Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

 

Oświęcim przystąpił do ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, która podejmuje problem uzależnień. – Rodzina jest miejscem, które kształtuje młodych ludzi. Pozytywne wzorce przekazywane przez najbliższych, ciepło i zrozumienie na pewno uchronią ich przed sięganiem po różne używki – mówi Maria Pędrak zastępca prezydenta Oświęcimia.

– Programem zostaną objęte nie tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodzice i dziadkowie, bowiem jak wskazują statystyki pozytywne relacje rodzinne wpływają na zachowanie jej najmłodszych członków – dodaje. 
Kampania bazuje na profesjonalnych, atrakcyjnych materiałach edukacyjnych i promocyjnych o ogromnej sile oddziaływania. Opiera się na jednej z najskuteczniejszych strategii profilaktycznych – Strategii Rozwiązywania Umiejętności Wychowawczych, rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Organizatorzy kampanii zachęcają, by zawsze być blisko swojego dziecka i wspierać go w podejmowaniu mądrych wyborów, jasno określając swoje oczekiwania i wyznaczając granice.
Kampania, do której przyłączyły się oświęcimskie szkoły, jest finansowana z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim na 2012 r.