08.11.2013

Poszerza się strefa gospodarcza

Prace przy rozbudowie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" idą pełną parą. Przy ulicy Fabrycznej powstają dodatkowe tereny pod nowe firmy, inkubator przedsiębiorczości oraz droga serwisowa. Nowe podmioty wejdą tu w 2015 roku. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w sferze gospodarczej w Oświęcimiu.
– W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. Przygotowujemy miejsca pod przedsiębiorstwa i firmy gospodarcze, które zapewnią miejsca pracy – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Bezrobocie jest dzisiaj największym społecznym problemem nie tylko naszego miasta, ale też kraju i Europy – dodaje.

Prace przy rozbudowie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" idą pełną parą. Przy ulicy Fabrycznej powstają dodatkowe tereny pod nowe firmy, inkubator przedsiębiorczości oraz droga serwisowa. Nowe podmioty wejdą tu w 2015 roku. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji w sferze gospodarczej w Oświęcimiu.
– W ten sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. Przygotowujemy miejsca pod przedsiębiorstwa i firmy gospodarcze, które zapewnią miejsca pracy – mówi Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia. – Bezrobocie jest dzisiaj największym społecznym problemem nie tylko naszego miasta, ale też kraju i Europy – dodaje.

Za blisko 11 mln złotych przygotowany zostanie teren pod działalność inwestycyjną. Oświetlony i skanalizowany. Wyposażony w drogę serwisową przy której powstanie drugi inkubator przedsiębiorczości, sprofilowany pod działalność produkcyjną. Miasto pozyskało na ten cel 6 milionów złotych ze środków unijnych.
Inwestycja wykonywana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca musiał najpierw spełnić wszystkie wymogi formalne – koncepcję, dokumentację projektową a następnie uzyskał pozwolenia na budowę.
– W okresie większej ostrożności przedsiębiorców w rozpoczynaniu działalności, w tym roku obserwujemy wzrost zainteresowania inkubatorem. Mamy 31 firm o bardzo zróżnicowanych profilach, nawet w zakresie chemii budowlanej – informuje Agnieszka Kmiecik prezes Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej. – Firmy w większości z branży usługowej dają łącznie 180 miejsc pracy. Jest to więc niezły wskaźnik – podkreśla.
Miasto wspólnie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej promuje dotychczas funkcjonującą strefę gospodarczą jako wspólny obszar inwestycyjny. Obejmuje ona teren dawnych zakładów chemicznych. Obok największej firmy Synthos działa tu 90 podmiotów z branży usługowej i produkcyjnej, kilka o profilu handlowym. – Dla kolejnych zainteresowanych stworzyliśmy stronę internetową, gdzie zgromadziliśmy informacje przydatne przedsiębiorcom – mówi prezes CBMZ.
www.msg.oswiecim.pl

 wizualizacja Architekci Witold Pióro i Maciej Gałkowski