09.08.2011

Poszerzenie strefy gospodarczej

 

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut planuje poszerzyć strefę aktywności gospodarczej, co pozwoli pozyskiwać nowych inwestorów i stworzyć dodatkowe miejsca pracy.  Urząd Miasta wspólnie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej przygotowuje już projekt kompleksowego uzbrojenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”.  W planie jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz drugiego inkubatora przedsiębiorczości, gdzie będzie miejsce dla nowo powstałych firm.

 

Pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut planuje poszerzyć strefę aktywności gospodarczej, co pozwoli pozyskiwać nowych inwestorów i stworzyć dodatkowe miejsca pracy.  Urząd Miasta wspólnie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej przygotowuje już projekt kompleksowego uzbrojenia Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”.  W planie jest budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz drugiego inkubatora przedsiębiorczości, gdzie będzie miejsce dla nowo powstałych firm.

Wartość projektu szacuje się na 20 mln. Jest szansa na dofinansowanie projektu w wysokości  80 proc. z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, działanie 4.3 schemat B strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha.
Droga o długości ok. 2 km będzie w przyszłości przebiegać wzdłuż ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Pod Borem do ul. Foksa. Teren ten zostanie też skanalizowany i odwodniony. Drugi inkubator zostanie wybudowany najprawdopodobniej w rejonie ul. Niwa Monowicka. Na powierzchni 3 tys. m. kw. prowadzona będzie działalność produkcyjna oraz usługowa.