20.09.2012

Powiatowe ćwiczenia obrony cywilnej


W związku z powiatowym treningiem systemu wykrywania i alarmowania w dniu 25 września 2012 r. o godz. 10 zostaną włączone syreny alarmowe  w Oświęcimiu. 

Sprawdzenie działania systemu zostanie przeprowadzone poprzez wyemitowanie sygnału „ Alarm o skażeniach” (trzyminutowy sygnał przerywany modulowany) oraz po upływie jednej godziny od zakończenia sygnału jego odwołanie ( trzyminutowy sygnał ciągły).

 


W związku z powiatowym treningiem systemu wykrywania i alarmowania w dniu 25 września 2012 r. o godz. 10 zostaną włączone syreny alarmowe  w Oświęcimiu. 

Sprawdzenie działania systemu zostanie przeprowadzone poprzez wyemitowanie sygnału „ Alarm o skażeniach” (trzyminutowy sygnał przerywany modulowany) oraz po upływie jednej godziny od zakończenia sygnału jego odwołanie ( trzyminutowy sygnał ciągły).