05.04.2011

Powiatowe ćwiczenia systemu wykrywania i alarmowania

W związku z powiatowymi ćwiczeniami systemu wykrywania i alarmowania 7 kwietnia 2011 r. o godz.10.00 zostaną włączone syreny alarmowe w mieście Oświęcim w celu sprawdzenia ich działania.

W związku z powiatowymi ćwiczeniami systemu wykrywania i alarmowania 7 kwietnia 2011 r. o godz.10.00 zostaną włączone syreny alarmowe w mieście Oświęcim w celu sprawdzenia ich działania.

Sprawdzenie systemu zostanie przeprowadzone poprzez wyemitowanie sygnału „ Alarm o skażeniach (trzyminutowy sygnał przerywany modulowany) oraz po upływie pięciu minut od zakończenia sygnału jego odwołanie (trzyminutowy sygnał ciągły).