14.07.2014

Powinniśmy o nich pamiętać

 

W sobotę, w 71. rocznicę zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, uczczono pamięć ofiar.  

Klub Samborzan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich zorganizował mszę św. w intencji ofiar i składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową ofiar „rzezi wołyńskiej”na cmentarzu parafialnym.

 

 

 

 

W sobotę, w 71. rocznicę zbrodni dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, uczczono pamięć ofiar.  

Klub Samborzan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich zorganizował mszę św. w intencji ofiar i składanie kwiatów pod tablicą pamiątkową ofiar „rzezi wołyńskiej”na cmentarzu parafialnym.