20.11.2014

Powołanie Komisji konkursowej do oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rok 2015

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji konkursowej do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2015, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.
 

Z uwagi na potrzebę powołania Komisji konkursowej do oceny ofert realizacji zadań publicznych na rok 2015, złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, prosimy o zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, którzy chcieliby wziąć udział w pracach Komisji. Spośród wszystkich zgłoszonych zostanie wybrany jeden lub dwóch kandydatów. Organizacja, której przedstawicielem jest kandydat, nie może brać udziału w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015.
 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
– imię i nazwisko kandydata
– nazwę organizacji
– adres organizacji
– telefon kontaktowy kandydata
– funkcja pełniona w organizacji
– krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach NGO

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl do dnia
4 grudnia 2014 r. lub złożyć pisemnie w podanym terminie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2.

Szczegóły dotyczące powołania Komisji konkursowej są opisane w Rocznym Programie Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
web.um.oswiecim.pl/oswiecim/sites/default/files/roczny_program_2015.pdf