07.04.2015

Powstanie rondo na ul. Konarskiego. To już pewne

Równolegle z remontem drogi krajowej 44 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przebuduje skrzyżowanie ulic: Konarskiego – Nideckiego – Orląt Lwowskich. Powstanie tu rondo, które znacznie ułatwi przejazd w tym rejonie miasta. O jego budowie mówiło się od kilku lat. Jednak dopiero teraz inwestycja otrzymała zielone światło. – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wpisało ją do Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych, a z uwagi na duże zaangażowanie strony społecznej resort zdecydował o sfinansowaniu budowy z ewentualnych oszczędności po przetargach – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

Równolegle z remontem drogi krajowej 44 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przebuduje skrzyżowanie ulic: Konarskiego – Nideckiego – Orląt Lwowskich. Powstanie tu rondo, które znacznie ułatwi przejazd w tym rejonie miasta. O jego budowie mówiło się od kilku lat. Jednak dopiero teraz inwestycja otrzymała zielone światło. – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wpisało ją do Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych, a z uwagi na duże zaangażowanie strony społecznej resort zdecydował o sfinansowaniu budowy z ewentualnych oszczędności po przetargach – mówi Janusz Chwierut prezydent Oświęcimia.

 

– Przypomnę, że wspólnie z posłanką Dorotą Niedzielą odbyliśmy wiele spotkań w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, by ta inwestycja ruszyła. – Jeżeli zostanie zatwierdzony plan finansowy dla budowy ronda w Oświęcimiu u zbiegu ulic: Konarskiego- Nideckiego – Orląt Lwowskich rozpoczniemy procedurę przetargową. Zaplanowano ją na drugą połowę kwietnia 2015 r, a rozpoczęcie robót na koniec czerwca 2015 r. – potwierdza plany krakowskiego oddziału GDDKiA rzecznik Iwona Mikrut. Kierowcy w tym okresie muszą liczyć się z utrudnieniami. – W trakcie przebudowy skrzyżowania ruch pojazdów będzie się odbywał wahadłowo. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę listopada tego roku – wyjaśnia Iwona Mikrut.

To nie koniec prac na tej drodze. W maju rozpoczyna się remont krajówki na oświęcimskim przebiegu na długości 6 kilometrów. – Do 23 marca firmy mogły składać oferty w postępowaniu przetargowym na remont drogi krajowej nr 44, pomiędzy Oświęcimiem a Babicami. Złożono osiem ofert, trwa ich weryfikacja. Planujemy, że w połowie maja rozpoczniemy dwuletni remont tego odcinka drogi krajowej 44. Roboty będą prowadzone z wyłączeniem jednego pasa ruchu – mówi Iwona Mikrut.

Drogowcy wymienią nawierzchnię istniejącej jezdni i chodniki, wyremontowane zostaną zatoki autobusowe i przylegające do nich przystanki. Ścieżki rowerowe, drogi serwisowe i zjazdy zostaną również odnowione. Odtworzona zostanie nawierzchnia istniejących poboczy gruntowych oraz rowów wraz z oczyszczeniem i remontem istniejących przepustów, zarówno pod zjazdami jak i pod drogą główną. Będą nowe krawężniki, obrzeża i ścieki wody deszczowej. Na inwestycję GDDKiA zabezpieczyła ok. 21 mln zł.

 W tym roku zostanie wyremontowany odcinek od ronda k. St. Górnego u zbiegu ulic: Zatorskiej i Jagiełły do skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej. Z kolei w 2016 roku roboty obejmą odcinek od ronda u zbiegu ulic: Śląskiej, Powstańców Śląskich, Konarskiego oraz Konopnickiej do ronda ks. St. Górnego, z wyłączeniem mostu na Sole. A także od skrzyżowania ulic: Chemików, Jezioro i Porębskiej do ronda u zbiegu ulic Chemików, Olszewskiego i Fabrycznej włącznie.