22.06.2011

Pożegnanie wojska

W jednostce wojskowej w  Oświęcimiu odbyło się pożegnanie z wojskiem. Pod koniec czerwca 72. i 73. dywizjon, stacjonujące w mieście od 1978 roku, zostaną decyzją dowództwa sił powietrznych rozformowane. W uroczystości obok dowódców ppłk. Andrzeja Radwańskiego, ppłk. Mieczysława Jaweczki, dowódcy 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu gen. Andrzeja Łosińskiego  wzięli udział m. in.  wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, posłowie Janusz Chwierut i Stanisław Rydzoń, dyrektor biura poseł Beaty Szydło,  prezydent miasta Janusz Marszałek, starosta powiatu oświęcimskiego Józef Krawczyk, radni. Uczestnicy spotkania podkreślali rolę i znaczenie wojska w życiu naszego miasta.

W jednostce wojskowej w  Oświęcimiu odbyło się pożegnanie z wojskiem. Pod koniec czerwca 72. i 73. dywizjon, stacjonujące w mieście od 1978 roku, zostaną decyzją dowództwa sił powietrznych rozformowane. W uroczystości obok dowódców ppłk. Andrzeja Radwańskiego, ppłk. Mieczysława Jaweczki, dowódcy 1. Śląskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu gen. Andrzeja Łosińskiego  wzięli udział m. in.  wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, posłowie Janusz Chwierut i Stanisław Rydzoń, dyrektor biura poseł Beaty Szydło,  prezydent miasta Janusz Marszałek, starosta powiatu oświęcimskiego Józef Krawczyk, radni. Uczestnicy spotkania podkreślali rolę i znaczenie wojska w życiu naszego miasta.

W Oświęcimiu po wojsku pozostanie tablica pamiątkowa, którą ufundowało miasto i powiat.

Treść napisu na tablicy: "W podziękowaniu 72. Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrza i 73.  
Dywizjonowi Rakietowemu Obrony Powietrza, które strzegły polskiego nieba i służyły mieszkańcom ziemi oświęcimskiej w latach 1978-2011. Mieszkańcy Miasta Oświęcim i Powiatu Oświęcimskiego".

 

 

 

 

Wicewojewoda Andrzej Harężlak wykorzystał wizytę w naszym mieście do zwiedzenia Muzeum Zamek w Oświęcimiu i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Wioski Dzięcięcej im. J. Korczaka  w Rajsku.