18.10.2012

Poznamy Liderów Biznesów Małopolski Zachodniej

W Oświęcimiu organizowana będzie po raz pierwszy Gala Lidera Biznesu Małopolski Zachodniej. Uroczystość podczas której zostaną zaprezentowani najlepsi przedsiębiorcy, zwycięzcy konkursu, rozpocznie się 26 października o godz. 17.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Spotkanie będzie też okazją do wyróżnienia firm, które skorzystały ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgłoszone do konkursu przedsiębiorstwa to znaczące firmy Małopolski Zachodniej. 

W Oświęcimiu organizowana będzie po raz pierwszy Gala Lidera Biznesu Małopolski Zachodniej. Uroczystość podczas której zostaną zaprezentowani najlepsi przedsiębiorcy, zwycięzcy konkursu, rozpocznie się 26 października o godz. 17.00 w Oświęcimskim Centrum Kultury. Spotkanie będzie też okazją do wyróżnienia firm, które skorzystały ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zgłoszone do konkursu przedsiębiorstwa to znaczące firmy Małopolski Zachodniej. 

Podczas gali będzie można uzyskać informacje o możliwości finansowania projektów w obecnym i przyszłym okresie programowania. Swoje oferty zaprezentują: Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Oświęcimiu, Punkt Informacyjny "Fundusze Europejskie w Małopolsce"oraz Fundusz pożyczkowy inwestycji realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Organizatorem gali jest Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej w Oświęcimiu.

Program gali:

17.00 – 17.10 przywitanie gości

17.10 – 17.30 otwarcie gali – „Przedsiębiorczość kluczem do rozwoju Małopolski w latach 2014-2020”, Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

17.30 – 18.00 rozstrzygnięcie konkursu „Lider Biznesu Małopolski Zachodniej”

18.00 – 18.30 wręczenie wyróżnień dla najlepszych przedsiębiorców realizujących projekty w ramach II osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

18.30 – 19.00 występ zespołu The Chance – Agnieszka Latusek, Magda Adamiak, Monika Marcol – finalistki programu „X Factor”