28.02.2011

“Pozwól by poniósł cię oddech wiosny!” – szkolenia i staże dla osób niepełnosprawnych

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną oddechowo lub krążeniowo, dołącz do projektu, który daje Ci możliwość osobistego rozwoju. Przełam swoje bariery i poznaj potencjał, który kryje sięw Tobie! Dzięki profesjonalnemu doradztwu, kompleksowym szkoleniom i stażom zawodowym możesz zyskać cenne umiejętności w nowoczesnych profesjach.

W styczniu rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To wynik ścisłej współpracy Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO. Projekt nosi tytuł: "Telekariera – Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia".

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną oddechowo lub krążeniowo, dołącz do projektu, który daje Ci możliwość osobistego rozwoju. Przełam swoje bariery i poznaj potencjał, który kryje sięw Tobie! Dzięki profesjonalnemu doradztwu, kompleksowym szkoleniom i stażom zawodowym możesz zyskać cenne umiejętności w nowoczesnych profesjach.

W styczniu rozpoczęła się realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. To wynik ścisłej współpracy Stowarzyszenia WIOSNA i Fundacji MATIO. Projekt nosi tytuł: "Telekariera – Indywidualne plany działania, doradztwo, szkolenia i staże dla osób dotkniętych niepełnosprawnością związaną z chorobami układu oddechowego lub krążenia".

Każdy uczestnik, który zgłosi się do programu będzie miał szansę uzyskać ciekawy i nowoczesny zawód. Służyć temu będzie nie tylko indywidulanie dostosowane doradztwo, ale przede wszystkim warsztaty, szkolenia i staże zawodowe. Projekt jest szansą na przełamanie barier, rozwój osobisty i zawodowy. Innowacją w skali krajowej jest możliwość otrzymania na własność przez uczestnika stażu laptopa z mobilnym Internetem oraz wsparcie finansowe w czasie szkoleń i stażu zawodowego. Organizatorzy projektu doskonale rozumieją problemy tej grupy osób na rynku pracy dając im szansę nauki zawodów, które umożliwiają podjęcie pracy zarobkowej np. w domu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdu uczestników projektu. Rekrutacja do I edycji trwa do końca kwietnia 2011 r.

zainteresownych zapraszamy na strony: www.oddechwiosny.pl, www.wiosna.org.pl, www.mukowiscydoza.pl