05.05.2020

Pożyczka Płynnościowa

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości we współpracy z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej oferuje preferencyjne pożyczki skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub są nią zagrożeni.

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych przedsiębiorstwa, w tym np.:
– wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
– zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
– spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
– zakup towarów handlowych, półproduktów itp.,
– wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy i niepłacone na dzień 01.02.2020 r.

Warunki pożyczki: 
– Brak opłat i prowizji
– Wkład własny nie jest wymagany
– Spłata tylko rat kapitałowych – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki
– Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 72 miesiące
– Maksymalny okres karencji w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy
– Wartość pożyczki nie może przekroczyć 15 mln zł
– Wakacje kredytowe – raz do roku na okres 2 miesięcy (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty)

Po szczegóły oferty zapraszamy na stronę internetową Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej.