14.10.2011

Prace archeologiczne przy kościele salezjańskim

 

Od początku września przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu prowadzone są badania archeologiczne. Wykopaliska stanowią kontynuację prac na przykościelnym cmentarzysku z późnego średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego.

 

Od początku września przy kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu prowadzone są badania archeologiczne. Wykopaliska stanowią kontynuację prac na przykościelnym cmentarzysku z późnego średniowiecza i wczesnego okresu nowożytnego.

Dotychczasowe wykopaliska przyniosły odkrycie ponad 40 grobów osób dorosłych, dzieci i  noworodków. Przy byłym klasztorze dominikańskim odsłonięto również  przykościelny ołtarz oraz kaplicę grobową.
Prace badawcze kosztują 44 tys. zł i są finansowane przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

 

 

 

 

fot. Muzeum Zamek w Oświęcimiu