20.09.2013

Prace drogowe zakończone. Od 24 września zmiany w parkowaniu na rynku

W przyszłym tygodniu znowu będzie można jeździć bez utrudnień po ulicach wokół rynku. Przedłużająca się przebudowa „serca miasta” w części drogowej została zakończona. Wykonawca oddaje do użytkowania chodniki i ulice wokół płyty rynku. Znikną dotychczasowe problemy z dojazdem i dojściem do sklepów w tej części Starego Miasta. Przez weekend firma będzie montować znaki drogowe, bowiem od 24 września będą zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza zasad parkowania. Rynek jest objęty strefą zamieszkania a to oznacza, że kierowcy mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Wyłączone z parkowania są ul. Mayzla i ul. Plebańska.

W przyszłym tygodniu znowu będzie można jeździć bez utrudnień po ulicach wokół rynku. Przedłużająca się przebudowa „serca miasta” w części drogowej została zakończona. Wykonawca oddaje do użytkowania chodniki i ulice wokół płyty rynku. Znikną dotychczasowe problemy z dojazdem i dojściem do sklepów w tej części Starego Miasta. Przez weekend firma będzie montować znaki drogowe, bowiem od 24 września będą zmiany w organizacji ruchu, zwłaszcza zasad parkowania. Rynek jest objęty strefą zamieszkania a to oznacza, że kierowcy mogą parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Wyłączone z parkowania są ul. Mayzla i ul. Plebańska.

Po zakończeniu tej części inwestycji roboty będą dalej prowadzone. Teraz jednak skupią się na centralnej płycie. 

Robotnicy przygotowują się do montażu zdroju ( pompa z wodą) oraz nakrycia zabytkowej studni. Równolegle pracować będą przy zabezpieczeniu ruin starego ratusza, uruchomieniu fontanny i przygotowaniu ławek. Montowane będą punkty oświetlenia w płycie, a we wschodniej i zachodniej części placu posadzone zostaną drzewa. Na dawne miejsce powrócą też tablice informacyjne, które na czas remontu były zdemontowane. Przebudowa rynku to koszt to 6,9 mln zł z czego 3,9 mln to środki budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. 

Rewitalizacja rynku rozpoczęła się w ubiegłym roku. W lipcu 2012 roku miasto podpisało umowę z wykonawcą. Zgodnie z jej zapisami inwestycja miała zakończyć się w czerwcu 2013 roku. Zakres robót objętych umową miał być wykonany w ciągu dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem dwumiesięcznej przerwy zimowej. Złe warunki atmosferyczne, śniegi i niskie temperatury utrzymywały się jeszcze w marcu. To z kolei zdecydowało o wydłużeniu umownego terminu zakończenia inwestycji do końca lipca 2013 r. Za każdy dzień zwłoki firmie naliczane są kary umowne.