24.05.2013

Prace projektowe mocno zaawansowane. Spotkanie w sprawie północnej obwodnicy miasta

Poruszanie się samochodem w Oświęcimiu jest coraz trudniejsze. Jest jednak szansa na znaczne rozładowanie ruchu tranzytowego w mieście. W przeciągu kilku lat ma powstać północna obwodnica miasta. Nowa droga połączy ulicę Chemików z drogą 933 w Bobrku. Na oświęcimskim odcinku obwodnicy zakłada się budowę nowego ronda na wysokości ul. Zwycięstwa i Dąbrowskiego, wiaduktu nad torami kolejowymi oraz mostu na Wiśle.
Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące rozwiązań projektowych planowanej drogi z udziałem Marty Maj zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Janusza Chwieruta prezydenta Oświęcimia, Andrzeja Saternusa burmistrza Chełmka i Andrzeja Skrzypińskiego członka zarządu Starostwa Powiatowego.

Poruszanie się samochodem w Oświęcimiu jest coraz trudniejsze. Jest jednak szansa na znaczne rozładowanie ruchu tranzytowego w mieście. W przeciągu kilku lat ma powstać północna obwodnica miasta. Nowa droga połączy ulicę Chemików z drogą 933 w Bobrku. Na oświęcimskim odcinku obwodnicy zakłada się budowę nowego ronda na wysokości ul. Zwycięstwa i Dąbrowskiego, wiaduktu nad torami kolejowymi oraz mostu na Wiśle.
Dzisiaj w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące rozwiązań projektowych planowanej drogi z udziałem Marty Maj zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, Janusza Chwieruta prezydenta Oświęcimia, Andrzeja Saternusa burmistrza Chełmka i Andrzeja Skrzypińskiego członka zarządu Starostwa Powiatowego.

To strategiczna inwestycja dla Oświęcimia. Jej wstępny koszt to ok. 150 mln zł.
 Dokumentacja projektowa jest w opracowaniu. Ma być gotowa w przyszłym roku. Jej przygotowanie jest współfinansowane ze środków Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, powiatu oświęcimskiego i kilku gmin powiatu. Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2016-2018. Droga będzie miała status wojewódzki, a jej realizacją zajmuje się z ramienia marszałka województwa Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Ta inwestycja jest niezwykle ważna nie tylko dla samego miasta, ale także dla całego powiatu i regionu. Nowy układ obwodnicy północnej w połączeniu z planowaną obwodnicą południową w ramach drogi S1 stanowiłby antidotum dla odciążenia ruchu w centrum miasta.