20.02.2013

Prace przy przebudowie rynku w warunkach zimowych

 

Na okres zimowy prace przy przebudowie rynku zostały przystopowane. Warunki atmosferyczne nie pozwalają bowiem na układanie płyt granitowych i kostek na ulicach oraz chodnikach. Robotnicy pracują jednak przy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz podświetleniu płyty rynku. W najbliższych dniach wykonana zostanie płyta żelbetonowa, która przykryje ruiny ratusza. Zamiast pierwotnie proponowanej szklanej tafli będzie 6 kwadratowych otworów, pozwalających obejrzeć relikty ratusza, które zostaną obłożone szkłem i będą tworzyć sześciany szklane o wymiarach 1 m na 1 m. Będzie to efektowny element kompozycyjny płyty rynku, zachęcający do zobaczenia, co znajduje się pod spodem. 

 

Na okres zimowy prace przy przebudowie rynku zostały przystopowane. Warunki atmosferyczne nie pozwalają bowiem na układanie płyt granitowych i kostek na ulicach oraz chodnikach. Robotnicy pracują jednak przy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz podświetleniu płyty rynku. W najbliższych dniach wykonana zostanie płyta żelbetonowa, która przykryje ruiny ratusza. Zamiast pierwotnie proponowanej szklanej tafli będzie 6 kwadratowych otworów, pozwalających obejrzeć relikty ratusza, które zostaną obłożone szkłem i będą tworzyć sześciany szklane o wymiarach 1 m na 1 m. Będzie to efektowny element kompozycyjny płyty rynku, zachęcający do zobaczenia, co znajduje się pod spodem. 

Przebudowa rynku ma zakończyć się w połowie 2013 roku. Jej koszt to 6,9 mln zł z czego 3,9 mln to środki budżetu państwa. Rynek będzie miał charakter otwarty. Zostaną wyeksponowane i podświetlone fragmenty murów XVI-wiecznego ratusza, a nieopodal odtworzona zostanie przedwojenna studnia miejska. W wybranych partiach placu odtworzony zostanie historyczny bruk z otoczaków rzecznych. Przewidziano także miejsca na ogródki kawiarniane, świąteczne stragany, choinkę, fontannę, miejsce dla organizacji imprez plenerowych oraz ławki i kosze na śmieci.

Zakres prac przewiduje przebudowę sieci ciepłowniczej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę lokalnej sieci wodociągowej z punktami poboru wody i instalacji oświetleniowej, rozbiórkę budynku toalet miejskich, ekspozycję reliktów ratusza miejskiego, budowę fontanny. Zostanie też przebudowana nawierzchnia płyty rynku, ulic i chodników.

 

Wizualizacja płyty rynku po przebudowie. Kolorem niebieskim zaznaczono szklane otwory przez które będzie można podziwiać ruiny starego ratusza.