25.09.2013

Pracownicy NFZ wydadzą dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta

 

Duże zainteresowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego przebiegiem leczenia w ramach NFZ spowodowało, że akcja uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zostanie powtórzona. Po raz kolejny Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Krakowie zaprasza do Oświęcimia. Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta 14 października 2013 roku w godzinach od 11.00 do 15.30 ( pokój 22) pracownicy funduszu będą wydawać loginy i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ( ZIP).

 

Duże zainteresowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego przebiegiem leczenia w ramach NFZ spowodowało, że akcja uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zostanie powtórzona. Po raz kolejny Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Krakowie zaprasza do Oświęcimia. Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta 14 października 2013 roku w godzinach od 11.00 do 15.30 ( pokój 22) pracownicy funduszu będą wydawać loginy i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ( ZIP).

ZIP jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i jego finansowaniu, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ten sposób każdy pacjent uzyska szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzę o leczeniu, udzielonych świadczeniach i przepisanych lekach oraz informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia.
Warto przed spotkaniem zapoznać się z informacjami na stronie internetowej i zarejestrować swoje dany, by przyspieszyć proces załatwienia sprawy.
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/