14.11.2013

Pracownicy NFZ wydadzą hasła do Zintegrowanego Informatora Pacjenta


Duże zainteresowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego przebiegiem leczenia w ramach NFZ spowodowało, że akcja uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zostanie powtórzona. Po raz kolejny Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Krakowie zaprasza do Oświęcimia. Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25 p. 14 ( budynek USC wejście od strony parkingu) 19 listopada 2013), w godz. 11.00 – 15.30 pracownicy funduszu będą wydawać loginy i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ( ZIP). 


Duże zainteresowanie mieszkańców powiatu oświęcimskiego przebiegiem leczenia w ramach NFZ spowodowało, że akcja uzyskania dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta zostanie powtórzona. Po raz kolejny Narodowy Fundusz Zdrowia oddział w Krakowie zaprasza do Oświęcimia. Korzystając z pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25 p. 14 ( budynek USC wejście od strony parkingu) 19 listopada 2013), w godz. 11.00 – 15.30 pracownicy funduszu będą wydawać loginy i hasła dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ( ZIP). 

ZIP jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i jego finansowaniu, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ten sposób każdy pacjent uzyska szybki dostęp do informacji o prawie do świadczeń zdrowotnych, wiedzę o leczeniu, udzielonych świadczeniach i przepisanych lekach oraz informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie leczenia. 
Warto przed spotkaniem zapoznać się z informacjami na stronie internetowej i zarejestrować swoje dany, by przyspieszyć proces załatwienia sprawy.
https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/