17.05.2013

Prezydent Komorowski w Oświęcimiu

Przebywający z dwudniową wizytą w Małopolsce prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w konferencji „MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. Na zaproszenie marszałków: Małopolski Marka Sowy i Śląska Mirosława Sekuły uczestniczyli w niej: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów, a także minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. – Zgoda buduje, a wspólna strategia powinna premiować! – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski w czasie spotkania, podczas którego dyskutowano o współpracy regionów Polski Południowej.

Przebywający z dwudniową wizytą w Małopolsce prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w konferencji „MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. Na zaproszenie marszałków: Małopolski Marka Sowy i Śląska Mirosława Sekuły uczestniczyli w niej: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów, a także minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. – Zgoda buduje, a wspólna strategia powinna premiować! – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski w czasie spotkania, podczas którego dyskutowano o współpracy regionów Polski Południowej.

W spotkaniu brał udział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, pełniąc jednocześnie rolę moderatora spotkania.

 – Cieszę się, że to właśnie w Oświęcimiu mogę spotkać się z samorządowcami z Małopolski i Śląska, by porozmawiać o wspólnych planach tych województw. Cieszy mnie również, że te dwa silne regiony dają przykład na to, że konkurując ze sobą można równocześnie współpracować – powiedział prezydent Komorowski zaraz po przybyciu do biblioteki w Oświęcimiu, w której odbywa się konferencja.
 

 

 

 

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

Jednym z głównych celów wspólnego spotkania województw małopolskiego i śląskiego jest zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi i naukowymi obu regionów. Uczestnicy konferencji starali się m.in. odpowiedzieć na pytania, jaka jest wizja rozwoju Polski Południowej w perspektywie 2020 roku, rozwój jakich specjalizacji zapewni makroregionowi status lidera innowacyjności nie tylko Polsce, ale przede wszystkim w Europie oraz co Polska Południowa ma do zaoferowania swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom.

 Otwierając spotkanie marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa również podkreślił symboliczną rolę miasta Oświęcim jako miejsca spotkania na pogranicza Małopolski i Śląska. 
– Razem z marszałkiem województwa śląskiego chcemy dziś przedstawić Państwu wyniki trwających od ponad 2 lata prac, chcemy wskazać kierunki działań, które w najbliższych latach zmieniać będą nasze regiony; chcemy wreszcie wspólnym głosem zaświadczyć a tym samym przekonywać nieprzekonanych – zgoda naprawdę buduje – mówił witając przybyłych na spotkanie gości marszałek Marek Sowa.

Z tym, że zgoda buduje zgodził się prezydent Bronisław Komorowski. Przypomnijmy, że wizyta prezydenta w styczniu tego roku na Podhalu przebiegała właśnie pod tym hasłem, a teraz – jak przyznał prezydent – potwierdzenie jego słuszności dają swoim przykładem właśnie województwa Małopolskie i Śląskie.

– Świat współczesny jest tak zbudowany, że się konkuruje. Sztuka polega na tym, żeby konkurując umieć współpracować – mówił Bronisław Komorowski. – Stoimy obecnie w obliczu wielkiego wyzwania – współpracy międzyregionalnej w obliczu Polski. Szukamy coraz większych szans na optymalne wydawanie pieniędzy zwłaszcza w obliczu ogromnej kwoty – 300 mld zł – które Polska otrzyma w przyszłej perspektywie. Kiedyś programy makroregionalne zamieniały się w sojusze słabości, bo były podyktowane troską o najsłabszych. W tym przypadku mówimy o sumowaniu atutów i wydobywaniu wszelkich możliwości, które drzemią w obu regionach. Śląsk i Małopolska to 1/5 polskiego PKB, to jest gigantyczna siła! – mówił prezydent.
 

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła zwrócił uwagę na fakt, że oprócz konkretnych i mierzalnych danych świadczących o wspólnej sile obu województw, mieszkańców Małopolski i Śląska łączą wspólne wartości.
 – Warto powiedzieć o czymś mniej uchwytnym i mierzalnym w prosty sposób – o łączących nas wartościach. A to co zarówno małopolanin i mieszkaniec śląskiego postawi na pierwszym miejscu są z pewnością rodzina i praca – mówił. Podkreślił również, że Małopolsce i Śląskowi nie wystarczą już ogólnopolskie aspiracje, bo aspiracje obu regionów są ogólnoeuropejskie. 

Podobnie uważa marszałek Marek Sowa. – Dysponujemy ogromnym potencjałem, jesteśmy tego świadomi i właśnie na tym potencjale chcemy tą naszą współpracę budować. Polskie regiony nie mogą zostać w tyle! – podkreślił.

 Przyjęcia wspólnej strategii gratulowała gospodarzom obu województw minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, którą Sejmiki Małopolski i Śląska przyjęły podczas wspólnej, uroczystej sesji na Wawelu 5 kwietnia br. w jej obecności to dokument, który określa możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim. Wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej wyjątkowej współpracy. 

– Projekty makroregionalne to forma współpracy międzyregionalnej, na które Komisja Europejska i rząd zwracają obecnie dużo większą uwagę, zwłaszcza w obliczu nowego okresu programowania – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska. Podkreśliła też, że strategia Małopolski i Śląska to dokument bardzo dobrze przygotowany i przemyślany.

– Te dwa regiony dostaną łącznie ok. 6 mld euro w ramach programów regionalnych, jesteśmy w momencie kiedy strona rządowa i samorządowa przygotowują się do negocjacji kontraktów terytorialnych i należy podkreślić, że zgoda buduje, ale też, że współpraca się opłaca – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.

O współpracy pomiędzy regionami uczestnicy konferencji dyskutowali podczas dwóch głównych paneli. Ich moderatorami byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak. Konferencję w imieniu samorządu województwa małopolskiego zamknął członek zarządu Jacek Krupa.

***

Prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął swoją wizytę w Małopolski wczoraj późnym popołudniem. Pierwszym punktem programu na trasie wizyty prezydenta były Gorlice, dziś rano wziął on udział w debacie „Ważne sprawy Polskich Rodzin”, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Następnie prezydent udał się Oświęcimia. Odwiedził Muzeum Auschwitz Birkenau, gdzie złożył wieniec. Prezydencką wizytę w Małopolsce zakończył udział w konferencji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.

 

informacja www.malopolskie.pl 

 

 fot. www.malopolskie.pl 
 

   fot. www.malopolskie.pl 


 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

 

     fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

     fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

     fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim