17.05.2013

Prezydent Komorowski w Oświęcimiu

Przebywający z dwudniową wizytą w Małopolsce prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w konferencji „MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. Na zaproszenie marszałków: Małopolski Marka Sowy i Śląska Mirosława Sekuły uczestniczyli w niej: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów, a także minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. – Zgoda buduje, a wspólna strategia powinna premiować! – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski w czasie spotkania, podczas którego dyskutowano o współpracy regionów Polski Południowej.

Przebywający z dwudniową wizytą w Małopolsce prezydent Bronisław Komorowski wziął udział w konferencji „MAŁOPOLSKA-ŚLĄSKIE. SILNI PARTNERZY W EUROPIE. Wyzwania gospodarcze dla Polski Południowej”. Na zaproszenie marszałków: Małopolski Marka Sowy i Śląska Mirosława Sekuły uczestniczyli w niej: parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów, a także minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. – Zgoda buduje, a wspólna strategia powinna premiować! – podkreślił prezydent Bronisław Komorowski w czasie spotkania, podczas którego dyskutowano o współpracy regionów Polski Południowej.

W spotkaniu brał udział prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, pełniąc jednocześnie rolę moderatora spotkania.

 – Cieszę się, że to właśnie w Oświęcimiu mogę spotkać się z samorządowcami z Małopolski i Śląska, by porozmawiać o wspólnych planach tych województw. Cieszy mnie również, że te dwa silne regiony dają przykład na to, że konkurując ze sobą można równocześnie współpracować – powiedział prezydent Komorowski zaraz po przybyciu do biblioteki w Oświęcimiu, w której odbywa się konferencja.
 

 

 

 

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

Jednym z głównych celów wspólnego spotkania województw małopolskiego i śląskiego jest zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskami gospodarczymi i naukowymi obu regionów. Uczestnicy konferencji starali się m.in. odpowiedzieć na pytania, jaka jest wizja rozwoju Polski Południowej w perspektywie 2020 roku, rozwój jakich specjalizacji zapewni makroregionowi status lidera innowacyjności nie tylko Polsce, ale przede wszystkim w Europie oraz co Polska Południowa ma do zaoferowania swoim mieszkańcom, inwestorom i turystom.

 Otwierając spotkanie marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa również podkreślił symboliczną rolę miasta Oświęcim jako miejsca spotkania na pogranicza Małopolski i Śląska. 
– Razem z marszałkiem województwa śląskiego chcemy dziś przedstawić Państwu wyniki trwających od ponad 2 lata prac, chcemy wskazać kierunki działań, które w najbliższych latach zmieniać będą nasze regiony; chcemy wreszcie wspólnym głosem zaświadczyć a tym samym przekonywać nieprzekonanych – zgoda naprawdę buduje – mówił witając przybyłych na spotkanie gości marszałek Marek Sowa.

Z tym, że zgoda buduje zgodził się prezydent Bronisław Komorowski. Przypomnijmy, że wizyta prezydenta w styczniu tego roku na Podhalu przebiegała właśnie pod tym hasłem, a teraz – jak przyznał prezydent – potwierdzenie jego słuszności dają swoim przykładem właśnie województwa Małopolskie i Śląskie.

– Świat współczesny jest tak zbudowany, że się konkuruje. Sztuka polega na tym, żeby konkurując umieć współpracować – mówił Bronisław Komorowski. – Stoimy obecnie w obliczu wielkiego wyzwania – współpracy międzyregionalnej w obliczu Polski. Szukamy coraz większych szans na optymalne wydawanie pieniędzy zwłaszcza w obliczu ogromnej kwoty – 300 mld zł – które Polska otrzyma w przyszłej perspektywie. Kiedyś programy makroregionalne zamieniały się w sojusze słabości, bo były podyktowane troską o najsłabszych. W tym przypadku mówimy o sumowaniu atutów i wydobywaniu wszelkich możliwości, które drzemią w obu regionach. Śląsk i Małopolska to 1/5 polskiego PKB, to jest gigantyczna siła! – mówił prezydent.
 

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła zwrócił uwagę na fakt, że oprócz konkretnych i mierzalnych danych świadczących o wspólnej sile obu województw, mieszkańców Małopolski i Śląska łączą wspólne wartości.
 – Warto powiedzieć o czymś mniej uchwytnym i mierzalnym w prosty sposób – o łączących nas wartościach. A to co zarówno małopolanin i mieszkaniec śląskiego postawi na pierwszym miejscu są z pewnością rodzina i praca – mówił. Podkreślił również, że Małopolsce i Śląskowi nie wystarczą już ogólnopolskie aspiracje, bo aspiracje obu regionów są ogólnoeuropejskie. 

Podobnie uważa marszałek Marek Sowa. – Dysponujemy ogromnym potencjałem, jesteśmy tego świadomi i właśnie na tym potencjale chcemy tą naszą współpracę budować. Polskie regiony nie mogą zostać w tyle! – podkreślił.

 Przyjęcia wspólnej strategii gratulowała gospodarzom obu województw minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, którą Sejmiki Małopolski i Śląska przyjęły podczas wspólnej, uroczystej sesji na Wawelu 5 kwietnia br. w jej obecności to dokument, który określa możliwości współpracy pomiędzy województwami śląskim i małopolskim. Wskazuje kierunki, typy projektów i projekty umożliwiające rozwijanie i zacieśnianie tej wyjątkowej współpracy. 

– Projekty makroregionalne to forma współpracy międzyregionalnej, na które Komisja Europejska i rząd zwracają obecnie dużo większą uwagę, zwłaszcza w obliczu nowego okresu programowania – mówiła minister Elżbieta Bieńkowska. Podkreśliła też, że strategia Małopolski i Śląska to dokument bardzo dobrze przygotowany i przemyślany.

– Te dwa regiony dostaną łącznie ok. 6 mld euro w ramach programów regionalnych, jesteśmy w momencie kiedy strona rządowa i samorządowa przygotowują się do negocjacji kontraktów terytorialnych i należy podkreślić, że zgoda buduje, ale też, że współpraca się opłaca – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska.

O współpracy pomiędzy regionami uczestnicy konferencji dyskutowali podczas dwóch głównych paneli. Ich moderatorami byli: przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak. Konferencję w imieniu samorządu województwa małopolskiego zamknął członek zarządu Jacek Krupa.

***

Prezydent Bronisław Komorowski rozpoczął swoją wizytę w Małopolski wczoraj późnym popołudniem. Pierwszym punktem programu na trasie wizyty prezydenta były Gorlice, dziś rano wziął on udział w debacie „Ważne sprawy Polskich Rodzin”, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Następnie prezydent udał się Oświęcimia. Odwiedził Muzeum Auschwitz Birkenau, gdzie złożył wieniec. Prezydencką wizytę w Małopolsce zakończył udział w konferencji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu.

 

informacja www.malopolskie.pl 

 

 fot. www.malopolskie.pl 
 

   fot. www.malopolskie.pl 


 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

 

     fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

     fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

     fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

 

   fot. Urząd Miasta Oświęcim

Font Resize
Contrast