05.02.2014

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza III Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIII/801/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 lutego 2014 r. III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Tekst Ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku.
 

 

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIII/801/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2014" Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 5 lutego 2014 r. III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Tekst Ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku.