01.12.2021

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2022 roku.”

W dniu 1 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Oświęcim pn. „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2022 roku.”

Szczegóły konkursu:

http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/30626