16.12.2019

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 16 grudnia 2019 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pn. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w 2020 roku.

Konkurs żłobki 2020

Oferta