27.11.2023

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów – Kadencja na lata 2024 – 2028.

Prezydent Miasta Oświęcim ogłosił nabór kandydatów do Oświęcimskiej Rady Seniorów – Kadencja na lata 2024 – 2028.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać:

a) podmioty mające siedzibę na terenie gminy Miasto Oświęcim, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku;

b) kandydaci osobiście, posiadający poparcie co najmniej 15 mieszkańców miasta Oświęcim, powyżej 60 roku życia.

 

Zgłoszenie kandydata może odbyć się jedynie na podstawie formularzy zgłoszeniowych, które znajdują się na stronie:    https://bip.oswiecim.um.gov.pl/6569/dokument/42541

Wersja drukowana formularza dostępna jest w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Ludwika Solskiego 2, pok. 10. Informacji na temat zgłaszania kandydatur i wyborów do Oświęcimskiej Rady Seniorów uzyskać można pod nr tel. (33) 842-93-10.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim w okresie przeprowadzania naboru od 4 grudnia 2023 roku do 4 stycznia 2024 r.