06.06.2013

Prezydent powołał Zespół Doradczy ds. współpracy z organiacjami pozarządowymi

 

29 maja 2013 roku Prezydent Miasta Oświęcim powołał zarządzeniem Zespół Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i określił regulamin jego działania.

Do Zespołu zostali powołani przedstawiciele oświęcimskich organizacji pozarządowych, wybrani spośród tych, którzy wyrazili chęć tworzenia takiej grupy, radni Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim.

 

29 maja 2013 roku Prezydent Miasta Oświęcim powołał zarządzeniem Zespół Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i określił regulamin jego działania.

Do Zespołu zostali powołani przedstawiciele oświęcimskich organizacji pozarządowych, wybrani spośród tych, którzy wyrazili chęć tworzenia takiej grupy, radni Rady Miasta oraz pracownicy Urzędu Miasta Oświęcim.

Kadencja Zespołu będzie trwać 2 lata od momentu powołania, a jego zadania obejmować ocenę realizacji Rocznego Programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących organizacji, a także podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb współpracy między miastem oraz trzecim sektorem.

W skład Zespołu Doradczego wchodzą:

1. Pan Waldemar Tański – Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi jako Przewodniczący Zespołu
2. Pan Marek Tarnowski – Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi, Naczelnik Wydziału Promocji Miasta jako Zastępca Przewodniczącego Zespołu
3. Pani Sylwia Żak – Radna Rady Miasta Oświęcim
4. Pan Henryk Grzybek – Radny Rady Miasta Oświęcim
5. Pani Ewelina Matyjasik – Stowarzyszenie Byłych Wychowanków Salezjańskich
6. Pani Ilona Smajek-Mądrzycka – Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej
7. Pani Joanna Talewicz-Kwiatkowska – Fundacja Peace Festival
8. Pani Urszula Trojańska – Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
9. Pan Witold Kuboszek – Amatorski Klub Hokejowy Vikings Oświęcim
10. Pan Dariusz Koster – Stowarzyszenie Szansa
11. Pan Albert Bartosz – Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy
12. Pan Tomasz Kuncewicz – Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie
13. Pan Włodziemierz Paluch – Stowarzyszenie na rzecz Współpracy z Zagranicą i Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
14. Pani Dorota Steczek – Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim
15. Pani Aleksandra Sołtysik – Podinspektor w Wydziale Promocji Miasta Urzędu Miasta Oświęcim