19.02.2014

Prezydent w grupie osób koordynujących współpracę Małopolski i Śląska

Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia wszedł w skład Rady Koordynującej współpracę województwa śląskiego i małopolskiego w przygotowaniu wspólnej strategii. Akt powołania otrzymał od marszałka Marka Sowy. Okazją było spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podczas którego dyskutowano o Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku. Wśród gości byli przedstawiciele rządu, samorządowcy i parlamentarzyści. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury. 
 Marszałkowie obu regionów: Śląska – Mirosław Sekuła i Małopolski – Marek Sowa przedstawili najważniejsze atuty i wyzwania oraz cele rozwoju Polski południowej. Z kolei wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła o możliwościach finansowania projektów ponadregionalnych.

 

fot. Ubiegłoroczna konferencja w Galerii Książki o współpracy Małopolski i Śląska

Janusz Chwierut pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia wszedł w skład Rady Koordynującej współpracę województwa śląskiego i małopolskiego w przygotowaniu wspólnej strategii. Akt powołania otrzymał od marszałka Marka Sowy. Okazją było spotkanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, podczas którego dyskutowano o Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku. Wśród gości byli przedstawiciele rządu, samorządowcy i parlamentarzyści. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, biznesu i kultury. 
 Marszałkowie obu regionów: Śląska – Mirosław Sekuła i Małopolski – Marek Sowa przedstawili najważniejsze atuty i wyzwania oraz cele rozwoju Polski południowej. Z kolei wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła o możliwościach finansowania projektów ponadregionalnych.

 

fot. Ubiegłoroczna konferencja w Galerii Książki o współpracy Małopolski i Śląska

Kolejnym punktem spotkania była panel dyskusyjny o roli parlamentarzystów w promocji i wsparciu Polski południowej. Odbyło się też posiedzenie Rady Koordynującej współpracę obu regionów.

 

Wśród kluczowych przedsięwzięć, jakie zostały określone w dokumencie opracowanym na szczeblu samorządowym, znalazły się projekty o charakterze badawczym, infrastrukturalnym, środowiskowym, drogowym, projekty w obszarze turystyki i kultury.

O współpracy obu regionów rozmawiano też w ubiegłym roku. W Oświęcimiu odbyła się wtedy konferencja „Małopolska – Śląskie. Silni partnerzy w Europie. Wyzwania gospodarcze dla Polski południowej”. Gościem specjalnym był prezydent Bronisław Komorowski. Na zaproszenie marszałków: Małopolski Marka Sowy i Śląska Mirosława Sekuły do Galerii Książki przyjechali parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz naukowcy z obu regionów, a także minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska.