12.08.2011

Program lokalnych inicjatyw rad osiedli

 

Z inicjatywą rozszerzenia kompetencji rad osiedli wystąpił pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. Wstępne założenia projektu uchwały o społecznych inicjatywach przedstawił radom osiedli na spotkaniu w Oświęcimskim Centrum Kultury. – Chcemy dać państwu większe kompetencje, wyzwolić kreatywność i poczucie odpowiedzialności za kształtowanie wizerunku swojej dzielnicy – podkreślił prezydent. – Dysponując przyznanymi kwotami będziecie mogli decydować, co należy najpilniej wykonać. Może to być cząstkowy remont drogi, chodników, budynków czy parkingów,  plac zabaw albo nowe oświetlenie uliczne – dodał.

 

Z inicjatywą rozszerzenia kompetencji rad osiedli wystąpił pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia Janusz Chwierut. Wstępne założenia projektu uchwały o społecznych inicjatywach przedstawił radom osiedli na spotkaniu w Oświęcimskim Centrum Kultury. – Chcemy dać państwu większe kompetencje, wyzwolić kreatywność i poczucie odpowiedzialności za kształtowanie wizerunku swojej dzielnicy – podkreślił prezydent. – Dysponując przyznanymi kwotami będziecie mogli decydować, co należy najpilniej wykonać. Może to być cząstkowy remont drogi, chodników, budynków czy parkingów,  plac zabaw albo nowe oświetlenie uliczne – dodał.

Nie oznacza to jednak, że będą to jedyne inwestycje w mieście. Niezależnie od tego, tak jak co roku, w budżecie będą środki na strategiczne z punktu widzenia miasta projekty. Realizacja przedsięwzięć wskazanych przez rady będzie możliwa wtedy, gdy spełnią one wymogi formalno-prawne. Wykonawstwo pozostanie po stronie Urzędu Miasta.

Pierwsze inicjatywy, przygotowywane w tej formie, mogą być realizowane już w przyszłym roku. Projekt uchwały w sprawie społecznej inicjatywy mieszkańców będzie rozpatrywany na sierpniowej sesji Rady Miasta. 

W przyszłym roku planuje się przeznaczyć na ten cel 300 tys zł.  Pieniądze zostaną podzielone na poszczególne osiedla proporcjonalnie do ilości mieszkańców, niezależnie od stałej kwoty równej dla wszystkich rad osiedli. Największe osiedle Zasole może liczyć na  ponad 57 tys. zł.

We wrześniu prezydent Janusz Chwierut chce spotkać się z przedstawicielami rad osiedli, by już bezpośrednio w ich rejonach działania porozmawiać o problemach i potrzebach poszczególnych dzielnic miasta.