21.10.2020

Projekt LIFE.VISTULA.PL – ankieta dla mieszkańców oraz osób prowadzących działalność związaną z turystyką

Wypełnienie ankiety zajmie jedynie ok. 10 minut. Pytania  w większości są jednokrotnego wyboru lub też wymagają wpisania krótkiej odpowiedzi.

Ankieta jest częścią Projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie.

Udział w wypełnieniu ankiety jest całkowicie dobrowolny i anonimowy – zebrane dane będą analizowane jedynie zbiorczo. Na żadnym etapie nie będą również gromadzone i przetwarzane dane osobowe. W każdej chwili można zrezygnować z udziału w badaniu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

Strona projektu Life Vistula

Link bezpośredni do ankiety dla turystów i mieszkańców

Link bezpośredni do ankiety dla podmiotów związanych z turystyką i ochrona przyrody

Pismo LIFE VISTULA