15.01.2013

Projekt MARR: Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szuka firm i specjalistów do projektu. Jest to szansa na płatny staż lub zatrudnienie. W lutym zakończy się rekrutacja firm, pracowników i jednostek naukowych do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu.
 Do 21 stycznia lub do 11 lutego do udziału w projekcie mogą zgłaszać się pracownicy jednostek naukowych i dużych przedsiębiorstw z całej Polski oraz mikro, małe i średnie firmy z Małopolski.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szuka firm i specjalistów do projektu. Jest to szansa na płatny staż lub zatrudnienie. W lutym zakończy się rekrutacja firm, pracowników i jednostek naukowych do projektu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu.
 Do 21 stycznia lub do 11 lutego do udziału w projekcie mogą zgłaszać się pracownicy jednostek naukowych i dużych przedsiębiorstw z całej Polski oraz mikro, małe i średnie firmy z Małopolski.

 W 50% (do 5.000 złotych) finansowane jest 6-miesięczne zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu.

Z kolei do 24 stycznia pracownicy mikro, małych i średnich firm mogą zgłosić się na staż w jednostkach naukowych. Staże rozpoczną się w marcu.
Miesięcznie będzie można otrzymać do 3.500 złotych przez 3 miesiące.

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie www.marr.pl/wipkadry oraz pod nr tel. + 48 12 417 74 15.
 

 

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy i transferu wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi i uczelniami, a przedsiębiorstwami, podniesienie kompetencji pracowników MŚP oraz zwiększenie doświadczenia biznesowego pracowników naukowych.
Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL).