23.02.2011

Projekt “Mikro i Mała Firma w sieci internet” 80% dofinansowania EFS

Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. w Oświęcimiu, przy ul. Leszczyńskiej 7 zaprasza do udziału w projekcie "Mikro i Mała Firma w sieci Internet" skierowany do mikro i małych firm z branży przemysłu czasu tj. turystyki, rekreacji, kultury i sportu, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i pragnących promować własne przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia internetowe, a w szczególności poprzez nowoczesną własnoręcznie zaprojektowaną i wykonaną stronę www .

Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. w Oświęcimiu, przy ul. Leszczyńskiej 7 zaprasza do udziału w projekcie "Mikro i Mała Firma w sieci Internet" skierowany do mikro i małych firm z branży przemysłu czasu tj. turystyki, rekreacji, kultury i sportu, prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego i pragnących promować własne przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia internetowe, a w szczególności poprzez nowoczesną własnoręcznie zaprojektowaną i wykonaną stronę www .

Każdy/a z uczestników/czek stworzy od podstaw własną stronę www, zdobędzie wiedzę potrzebną do zarządzania nią oraz wykorzystywania swojej internetowej witryny do promocji, rozwoju
i kontaktów z klientami. Strona zostanie nieodpłatnie (do końca 2012r.) umieszczona na specjalnie do tego celu stworzonym serwerze,

Termin szkolenia: 19.03.2011-12.06.2011 w 80% dofinansowany z EFS.

Zgłoszenie odbywa się poprzez zgłoszenie na stronie https://efs.seka.pl/pl/378/zgloszenie, jednakże
o ostatecznym zakwalifikowaniu na kurs decyduje dostarczenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) w wersji papierowej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia..

Zapytania proszę kierować do:
Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7
tel.33 8429747, fax 33 8429749 mail: biuro@ckiu.pl

Więcej informacji w załączniku.