04.07.2011

Projekt “Przedsiębiorczy naukowiec”

Firma Pm2pm sp. z o.o. z Krakowa zaprasza do udziału w Projekcie: „Przedsiębiorczy Naukowiec”. II Edycja Projektu trwać będzie od 3 października do 22 grudnia 2011r. Program szkoleń przewiduje moduły tematyczne z zakresu funkcjonowania firm odpryskowych typu spin out/off oraz zarządzania projektem innowacyjnym z uwzględnieniem międzynarodowych standardów IPMA. Wartość dodaną tego przedsięwzięcia będzie stanowiło przygotowanie, w czasie doradztwa grupowego i indywidualnego, przy konsultacji z specjalistami – praktykami profesjonalnych biznesplanów. Będą one mogły stać się podstawą do uruchomienia konkurencyjnej działalności typu spin out/off.

Firma Pm2pm sp. z o.o. z Krakowa zaprasza do udziału w Projekcie: „Przedsiębiorczy Naukowiec”. II Edycja Projektu trwać będzie od 3 października do 22 grudnia 2011r. Program szkoleń przewiduje moduły tematyczne z zakresu funkcjonowania firm odpryskowych typu spin out/off oraz zarządzania projektem innowacyjnym z uwzględnieniem międzynarodowych standardów IPMA. Wartość dodaną tego przedsięwzięcia będzie stanowiło przygotowanie, w czasie doradztwa grupowego i indywidualnego, przy konsultacji z specjalistami – praktykami profesjonalnych biznesplanów. Będą one mogły stać się podstawą do uruchomienia konkurencyjnej działalności typu spin out/off.

Zajęcia odbywają się w godz. 17 00- 19 30, dwa razy w tygodniu w Krakowie na Rynku Głównym 29
Do udziału w Projekcie organizator zaprasza osoby będące:

·        Pracownikami Naukowymi,

·        Doktorantami,

·        Absolwentami Wyższych Uczelni,

·        Studentami ostatnich lat

  w następujących dziedzinach nauki:

·         inżynieria środowiskowa wraz z projektowaniem architektonicznym i przemysłowym,

·         infrastruktura techniczna i transport,

·         ochrona środowiska i krajobrazu oraz energetyka odnawialna,

·         ochrona zdrowia, przemysł uzdrowiskowy, turystyka i rekreacja, technologie medyczne, biologa i biotechnologia,

·         technologia i techniki informacyjne.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do Organizatora.

Kontakt telefoniczny: 12 423 05 15 lub mailowy: spin@pm2pm.pl.
Więcej informacji o Projekcie można znaleźć na stronie Internetowej Organizatora: www.spin.pm2pm.pl