09.10.2020

Projekt rocznego programu współpracy miasta z NGO na 2021 r. – konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Od poniedziałku 12 października br. do poniedziałku 19 października br. organizacje pozarządowe z Oświęcimia są zaproszone do konsultowania projektu uchwały dotyczącej “Rocznego programu współpracy miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2021”.
Uwagi zgłoszone przez organizacje pozarządowe powinny zawierać następujące informacje:

  • nazwę podmiotu zgłaszającego,
  • osobę do kontaktu,
  • telefon, e-mail lub adres pocztowy,
  • propozycję wprowadzenia nowego zapisu lub zmiany zaproponowanych wraz z uzasadnieniem

Propozycje zmian należy składać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub osobiście w skrzynce podawczej, ul. Zaborska 2, tel.: 33 842 91 51.

Roczny program projekt na 2021

Roczny program projekt na 2021