12.08.2016

Projekt “TY kreujesz swoją karierę”

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, (także niepełnosprawnych, posiadających niskie kwalifikacje i małe doświadczenie zawodowe) zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które nie ukończyły jeszcze 29 r.ż.

W ramach wsparcia w projekcie uczestnicy zostaną objęci:
Obligatoryjnie:

 • identyfikacją potrzeb i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu;
 • poradnictwem zawodowym w zakresie planowania kariery.
  • Ponadto uczestnicy zostaną objęci fakultatywnie:

   • bonem (szkoleniowym, zatrudnieniowym lub stażowym);
   • szkoleniem zawodowym i 5 miesięcznym stażem zawodowym.

   Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu – http://mojakariera.biuroprojektu.eu/

   Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, (także niepełnosprawnych, posiadających niskie kwalifikacje i małe doświadczenie zawodowe) zamieszkujących teren województwa małopolskiego, które nie ukończyły jeszcze 29 r.ż.

   W ramach wsparcia w projekcie uczestnicy zostaną objęci:
   Obligatoryjnie:

   • identyfikacją potrzeb i diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
   • kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy w zakresie wyboru zawodu;
   • poradnictwem zawodowym w zakresie planowania kariery.
    • Ponadto uczestnicy zostaną objęci fakultatywnie:

     • bonem (szkoleniowym, zatrudnieniowym lub stażowym);
     • szkoleniem zawodowym i 5 miesięcznym stażem zawodowym.

     Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu – http://mojakariera.biuroprojektu.eu/