15.11.2012

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Projekty list:
Załącznik nr 1 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 2 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2013
Załącznik nr 3 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 4 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok2013 

Projekty list:
Załącznik nr 1 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 2 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2013
Załącznik nr 3 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2013
Załącznik nr 4 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok2013