16.11.2010

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Listy :

– Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2011. zal nr 1

– Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2011. zal nr 2

– Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2011. zal nr 3

– Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2011. zal nr 4

 

 

Załącznik

zalacznik-1.pdf

zalacznik-2.pdf

zalacznik-3.pdf

zalacznik-4.pdf