09.11.2015

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na rok 2016

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2016
2. Załącznik nr 2 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2016
3. Załącznik nr 3 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2016
4. Załącznik nr 4 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2016

Projekty list:
1. Załącznik nr 1 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2016
2. Załącznik nr 2 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2016
3. Załącznik nr 3 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2016
4. Załącznik nr 4 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2016