10.11.2011

Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

 Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Listy:
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2012
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2012

 Projekty list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych

Listy:
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali socjalnych na rok 2012
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale mieszkalne wynajmowane na czas nieoznaczony na rok 2012
 – Projekt listy osób zakwalifikowanych do zamiany na lokale socjalne na rok 2012