12.07.2013

Promocja z udziałem autorów

 

Wczorajsza promocja publikacji „OSVIECIMENSIS – Kroniki Zamkowe” zachęciła do przybycia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu wielu miłośników dawnych dziejów. Podczas spotkania rozmawiano, dyskutowano i wymieniano opinie na temat artykułów, które ukazały się w kronikach zamkowych.

Obecność na promocji dwóch autorów artykułów: prof.dr.hab. Jerzego Rajmana i Justyny Sepiał-Rychlik stworzyło okazję do bezpośrednich pytań o dzieje polityczne, społeczne i gspodarcze księstwa oświęcimskiego oraz  strojów obowiązujących w średniowieczu.

fot.Muzeum Zamek

 

Wczorajsza promocja publikacji „OSVIECIMENSIS – Kroniki Zamkowe” zachęciła do przybycia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu wielu miłośników dawnych dziejów. Podczas spotkania rozmawiano, dyskutowano i wymieniano opinie na temat artykułów, które ukazały się w kronikach zamkowych.

Obecność na promocji dwóch autorów artykułów: prof.dr.hab. Jerzego Rajmana i Justyny Sepiał-Rychlik stworzyło okazję do bezpośrednich pytań o dzieje polityczne, społeczne i gspodarcze księstwa oświęcimskiego oraz  strojów obowiązujących w średniowieczu.

fot.Muzeum Zamek

Każdy z uczestników spotkania otrzymał egzemplarz publikacji obowiązkowo z autografem autorów.