08.07.2011

Przebudowa ul.Krasickiego

W Oświęcimiu w drugiej połowie lipca rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa. Tym razem będzie to długo oczekiwana przebudowa ulicy Krasickiego w Starym Mieście. Inwestycja będzie obejmować odcinek drogi o długości 370 metrów od skrzyżowania z ulicą Górnickiego do budynku przy ul. Krasickiego 26. Zmieniona zostanie nawierzchnia, wymienione zostaną chodniki, zjazdy do ulicy, elementy kanalizacji -nakrywy studni rewizyjnych oraz nowe studzienki ściekowe dla odwodnienia drogi. Zabezpieczona zostanie skarpa po prawej stronie drogi na długości 73 metrów.

W Oświęcimiu w drugiej połowie lipca rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa. Tym razem będzie to długo oczekiwana przebudowa ulicy Krasickiego w Starym Mieście. Inwestycja będzie obejmować odcinek drogi o długości 370 metrów od skrzyżowania z ulicą Górnickiego do budynku przy ul. Krasickiego 26. Zmieniona zostanie nawierzchnia, wymienione zostaną chodniki, zjazdy do ulicy, elementy kanalizacji -nakrywy studni rewizyjnych oraz nowe studzienki ściekowe dla odwodnienia drogi. Zabezpieczona zostanie skarpa po prawej stronie drogi na długości 73 metrów.

Wykonany zostanie projekt stałej organizacji ruchu wraz z poprawą jego bezpieczeństwa w tym rejonie ( próg zwalniający). Droga pozostanie w obecnej szerokości-6 metrów z wyjątkiem małego odcinka, gdy poszerzając chodnik do minimalnej szerokości 1,25 metrów, konieczne będzie zawężenie ulicy do szerokości 5,40 m. Inwestycja zakończy się w październiku i  jest  finansowana po połowie ze środków budżetu miasta 400 tys. zł i 400 tys. zł z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Ponieważ pozostały środki po przetargu na ulicę Klucznikowską, Urząd Miasta po akceptacji Wojewody Małopolskiego, uzyskaniu zgody MSWiA i podpisaniu aneksu do porozumienia w sprawie OSPR na 2011 rok, przeznaczy jeszcze dodatkowo 300 tys. zł, aby poszerzyć zakres prac na ul. Krasickiego na odcinku dodatkowych 100 metrów. Konieczne będzie jednak ogłoszenie kolejnego przetargu na nowy zakres prac.