23.05.2016

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi. Prace prowadzone będą na razie w pasie postojowym

 
 W tych dniach rozpoczną się prace na ulicy Królowej Jadwigi, która jest drogą powiatową. Miasto wspólnie ze Starostwem Powiatowym uznało, że należy ją zmodernizować i usprawnić poruszanie się po niej. Tym bardziej, że ruch w tym miejscu bardzo nasilił się w ostatnim czasie. Na razie wykonawca ograniczy prace do obecnego pasa postojowego. Robotnicy będą też pracować przy przebudowie zatoki autobusowej. – Ten zakres robót nie będzie zwiększał problemów związanych z poruszaniem się po tej ulicy – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

 
 W tych dniach rozpoczną się prace na ulicy Królowej Jadwigi, która jest drogą powiatową. Miasto wspólnie ze Starostwem Powiatowym uznało, że należy ją zmodernizować i usprawnić poruszanie się po niej. Tym bardziej, że ruch w tym miejscu bardzo nasilił się w ostatnim czasie. Na razie wykonawca ograniczy prace do obecnego pasa postojowego. Robotnicy będą też pracować przy przebudowie zatoki autobusowej. – Ten zakres robót nie będzie zwiększał problemów związanych z poruszaniem się po tej ulicy – wyjaśnia Andrzej Bojarski zastępca prezydenta Oświęcimia.

– Kolejne roboty związane z frezowaniem nawierzchni i położeniem nowego asfaltu będą prowadzone po zakończeniu prac na ul. Konarskiego i rondzie przy moście Piastowskim, aby nie powodować większych „korków” – podkreśla. 

Inwestycja obejmie 550-metrowy odcinek ulicy, gdzie obok nowej nawierzchni, korekty geometrii jezdni i skrzyżowania drogi z ulicami: Jagiełły i Przeczną, naprawy chodników, wydzielone zostaną stanowiska postojowe i zatoki autobusowe. Powstanie też środkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo. Wykonawca ma 30 dni na przebudowę ulicy. Roboty w pasie jezdni ul. Królowej Jadwigi będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych.

Przebudowa będzie kosztować prawie 600 tys. zł, a jedną trzecią kosztów pokryje Starostwo Powiatowe.