01.06.2011

Przebudowa ulicy Klucznikowskiej

Rozpoczyna się kolejna inwestycja współfinansowana z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Przebudowa ulicy  Klucznikowskiej, znajdującej się w północnej części osiedla Stare Miasto, ruszy w pierwszej dekadzie czerwca.  Droga, podobnie jak chodniki i wjazdy, jest w złym stanie technicznym. Oprócz nierówności w niektórych miejscach jest  zapadnięta i uszkodzona. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, obramowanej obustronnie ściekiem przykrawężnikowym z kostki brukowej o ujednoliconej szerokości 5 metrów. Będzie to wymagało  jednak jej poszerzenia na odcinku między ul. Brzechwy i Andersena, bowiem w tym miejscu droga ma 3,6 m. Na tym odcinku położony zostanie też nowy chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m.

Rozpoczyna się kolejna inwestycja współfinansowana z budżetu państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Przebudowa ulicy  Klucznikowskiej, znajdującej się w północnej części osiedla Stare Miasto, ruszy w pierwszej dekadzie czerwca.  Droga, podobnie jak chodniki i wjazdy, jest w złym stanie technicznym. Oprócz nierówności w niektórych miejscach jest  zapadnięta i uszkodzona. Inwestycja obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, obramowanej obustronnie ściekiem przykrawężnikowym z kostki brukowej o ujednoliconej szerokości 5 metrów. Będzie to wymagało  jednak jej poszerzenia na odcinku między ul. Brzechwy i Andersena, bowiem w tym miejscu droga ma 3,6 m. Na tym odcinku położony zostanie też nowy chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 m.

Chodniki i wjazdy bramowe będą przebudowane na nowo z zastosowaniem  nawierzchni z kostki betonowej o grubości odpowiednio 6 i 8 cm. Przebudowa obejmuje również uzbrojenie terenu. Sieć kanalizacji deszczowej uzupełniona zostanie o dodatkowe odcinki kanałów, wpusty uliczne oraz studnie rewizyjne, a kanalizacja sanitarna zostanie poszerzona o dodatkowy odcinek przyłączeniowy.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach własnych środków wykona remont kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Inwestycja zakończy się we wrześniu.
Na inwestycję miasto ma 400 tys. zł. Kolejne 400 tys. zł jest zabezpieczone w  Oświęcimskim Strategicznym Programem Rządowym.