05.05.2011

Przebudowa ulicy Ostatni Etap i modernizacja budynku dawnych Zakładów Przemysłu Zbożowego

W najbliższych dniach ruszą dwie inwestycje finansowane z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Pierwsza z nich to przebudowa ulicy Ostatni Etap. Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na odcinku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odwodnienie terenu oraz budowę chodnika. Miasto pozyskało na ten cel z OSPR 500 tys. zł. Z kolei w budynku dawnych Zakładów Przemysłu Zbożowego przy ul. Kolbego, w ramach zadania „Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego”, kontynuowane będą prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję obiektu, głównie stropów na poddaszu.

W najbliższych dniach ruszą dwie inwestycje finansowane z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. Pierwsza z nich to przebudowa ulicy Ostatni Etap. Zakres prac przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na odcinku do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, odwodnienie terenu oraz budowę chodnika. Miasto pozyskało na ten cel z OSPR 500 tys. zł. Z kolei w budynku dawnych Zakładów Przemysłu Zbożowego przy ul. Kolbego, w ramach zadania „Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego”, kontynuowane będą prace zabezpieczające i wzmacniające konstrukcję obiektu, głównie stropów na poddaszu.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 328 tys. zł. To kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku modernizacji. Wtedy rząd przeznaczył 500 tys. zł z OSPR na remont obiektu, co pozwoliło na jego częściowe zabezpieczenie. Wykonano izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych. Naprawiono więźbę dachową, wykonano nową konstrukcję dachu i poszycia dachowego.
Obie inwestycje zakończą się w sierpniu.
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy został przyjęty w 1996 roku przez Radę Ministrów. Teraz  realizowany jest już trzeci etap programu, przewidziany na lata 2007-2011, który koncentruje się na porządkowaniu i zagospodarowaniu terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, poprawie dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, rozwoju działalności edukacyjnej na poziomie szkoły wyższej, związanej m.in.: z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju oraz na poprawie atrakcyjności turystycznej Oświęcimia poprzez renowację obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury. OSPR ma być kontynuowany. Trwają przygotowania do IV etapu programu.