05.03.2021

Przekaż 1% podatku dla oświęcimskich OPP

Miasto Oświęcim po raz kolejny przystąpiło do programu Wspieraj Lokalnie dzięki czemu mieszkańcy w prosty sposób mogą rozliczyć swój PIT i przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających w Oświęcimiu.
1% – tak w skrócie mówimy o 1% podatku dochodowego osób fizycznych, który możemy przekazać od 2004 roku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jest to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą podatnik może sam zarządzać, a przez to zdecydować, na co przeznaczy środki publiczne należne państwu. Możliwość taką wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r. Należy też pamiętać, iż 1 % nie jest ani ulgą, ani darowizną.
Ze środków otrzymanych z 1% oświęcimskie organizacje pożytku publicznego mogą finansować swoją działalność statutową. Jeśli nie zdecydujemy się na przekazanie 1% organizacji pożytku publicznego, podatek ten za dany rok trafi do wspólnego budżetu.
Zachęcamy wszystkich do wsparcia oświęcimskich organizacji poprzez przykazanie 1% podatku dla OPP.

 

Jak przekazać 1 % na rzecz oświęcimskich organizacji pożytku publicznego?
Wystarczy skorzystać z programu PITax proponowanego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych i podać adres zamieszkania w Oświęcimiu. Program gwarantuje poprawne obliczenia, rozliczenie wszystkich przychodów oraz otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Aby móc przekazać swój 1 % zostaniemy przekierowani na stronę, na której znajduje się lista organizacji z naszego miasta uprawnionych do otrzymania podatku. Wszystkie te organizacje figurują na wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.
Aby przekazać 1% podatku na rzecz oświęcimskich organizacji pożytku publicznego kliknij tutaj